Послуги:

  • Консультації з питань трудових відносин, пенсійного страхування, соціального забезпечення.

  • Укладання з замовником договір на надання послуг з питань пошуку роботи та супроводу.

  • Пошук необхідних вакансій за допомогою власних інформаційних баз, інформаційних баз ринку праці, засобів масової інформації, Інтернету, а також за допомогою розміщення оголошень у різних інформаційних джерелах.

  • Надаємо вичерпну інформацію, щодо роботодавця, умов праці та корпоративної культури підприємства.

  • Організація зустрічі замовника з представниками роботодавця.

  • Пошук компромісу між якостями кандидата та вимогами роботодавця.

  • Підбір програм навчання та підвищення рівня конкурентоспроможності на ринку праці. Пропозиції, щодо зміни сфери діяльності, здобуття нових навичок на базі уже набутого досвіду.

  • Формування бази кандидатів

  • Надає замовнику консалтингові послуги:  проблем керування власним часом; проведення тренінгів.

а також додатково можете замовити послуги: