Пакет «Максимальний»

10000 грн.в місяць

 Представництво інтересів клієнта адвокатом;
 Усні та письмові юридичні консультації;
 Підготовка письмових юридичних висновків;
 Надання на запит клієнта нормативного матеріалу;
 Перевірка та правовий аналіз юридичної документації, установчих
документів, договорів та ін.;
 Розробка документів правового характеру і договірна робота (складання,
експертиза), правовий аналіз та надання рекомендацій щодо внесення змін і
правові ризики;
 Юридична експертиза та складання проектів внутрішніх документів
(наказів, розпоряджень, положень, правил, інструкцій) та інших документів,
що надаються клієнтом;
 Складання листів, запитів, претензій, скарг, відповідей на запити,
інформаційних листів до органів державної влади та місцевого
самоврядування та ін.;
 Правове оформлення трудових відносин (розробка трудової документації)
 Юридичний супровід угод, перевірка ділової репутації майбутніх
контрагентів за договорами, надання рекомендацій щодо їх добросовісності;
 Представництво інтересів органах державної влади та місцевого
самоврядування та у судах загальної юрисдикції усіх інстанцій;
 Представництво на переговорах з партнерами, підготовка документації;
 Підготовка зовнішньо-економічних контрактів, правова експертиза
зовнішньоекономічних контрактів;
 Супровід реєстрації юридичних осіб, представництв, змін до установчих

​документів;
 Юридичний супровід кадрової роботи;
 Оцінка судової перспективи справи та надання письмового висновку;
 Претензійна робота і підготовка рекомендацій;
 Підготовка зовнішньо-економічних контрактів, правова експертиза
зовнішньоекономічних контрактів
 Супровід реєстрації юридичних осіб, представництв, змін до установчих
документів;
 Екстрений виїзд юриста, адвоката.
Форми взаємодії: виїзд адвоката, юриста, електронна пошта, телефон, факс.
Абонентське обслуговування до 60 годин на місяць. На додаткові години
обслуговування і на весь перелік послуг надається знижка в розмірі 30 %

В полі "ТЕКСТ" веддіть назву пакету